Over Zweden / 05.11.2021

Het Zweedse volkslied is in 1844 in geschreven, door de Richard Dybeck, op de wijs van een oud volksliedje.Oorspronkelijk had het Zweedse volkslied in 1844 slechts twee coupletten. In 1910 werden door Louise Ahlén twee coupletten toegevoegd.De echte titel is Sång till Norden, oftewel Lied voor het Noorden. In het dagelijkse gebruikt worden echter de eerste twee zinnen als titel gebruikt, Du gamla, Du fria. Du gamla, Du fria Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nordDu tysta, Du glädjerika sköna!Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,Din sol, Din himmel, Dina...

Over Zweden / 22.10.2021

Zweden ligt in het noorden van Europa in Scandinavië. Zweden grenst in het oosten aan Finland en in het westen aan Norrwegen en Denemarken.Zweden heeft een lange kust met duizenden eilandjes. Aan de weskust liggen de Baltische Golf en de Baltische zee, aan de zuidkust de Oostzee en in het westen het Kattegat en de Skagerak. Zweden kent 4 klimaatsoorten. Zuid-Zweden heeft een gematigd zeeklimaat, net als Nederland en België. Centraal-Zweden heeft een gematigd landklimaat en Noord-Zweden een koel landklimaat. De bergen kennen voorts een hooggebergteklimaat. Het zuiden van Zweden...